آمار بازدیدکنندگان: 682699    کاربران آنلاین: 1


omn  فصلنامه

ln
فصلنامه عملیات روانی شماره 36

سال نهم، شماره 36، تابستان 1392
صاحب امتياز: معاونت فرهنگي و اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین
مدير مسئول: دکتر علی‌محمد نائینی
سردبير: دکتر حجت‌الله مرادي
دبیر تحریریه و مدير اجرايي: امیرهوشنگ طهماسبی‌پور
ويراستار محتوایی: دکتر حمیدرضا حاتمی
طراح و صفحه‌آرا: علی تیموری‌راد
چکیده انگلیسی مقالات: دکتر قدرت حاجی‌رستملو

* استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع مي‌باشد.

مقالات این فصلنامه :

سخن سردبیر: افول قدرت امریکا

دکتر حجت‌اله مرادی


در عصری که پیوستگی مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی و... به اثبات رسیده است و موضوعات اقتصادی و ژئواکونومیک اهمیت بسیار زیادی یافته‌اند، بحران اقتصادی در امریکا علاوه بر آنکه قدرت اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار داده، بر سایر مؤلفه‌های قدرت آن نیز تأثیر گذاشته است.
از اوایل دهه 1970 به دلیل زیر سؤال رفتن مشروعیت قدرت امریکا در سطح نظام بین‌الملل، که خود دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی از جمله جنگ ویتنام، فروپاشی نظام "برتون وودز" و شوک نفتی و... داشت و با کاهش نسبی توان اقتصادی امریکا همراه بود، شاهد بروز تضادهایی در نظام اقتصادی و بین‌المللی هستیم. ضعف در هژمونی امریکا و تمایل کشورها به منطقه‌گرایی و همکاری‌های منطقه‌ای مشکلات زیادی را بر سر راه امریکا به وجود آورد. اقدامات امریکا پس از دهه 1970 برای مشارکت دادن سایر قدرت‌ها در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی که نمونه‌های آن را در جنگ سال 1991 در خلیج‌فارس می‌توان مشاهده کرد، در واقع تلاش در جهت حفظ هژمونی این کشور به‌شمار می‌‌رود. در حالی که در سال‌های اولیه پس از جنگ دوم جهانی تمام کشورهای عضو بلوک غرب تابع قدرت امریکا بودند و رهبری این کشور را پذیرفته بودند، در دهه‌های پایانی قرن بیستم کشورهای هم‌پیمان امریکا، رهبری این کشور را نقض کردند و در پدیده‌های مهم بین‌المللی دیدگاه‌ها و مواضع یکسانی با امریکا نداشتند. این تفاوت دیدگاه‌ها پس از جنگ سرد و رویدادهای 11 سپتامبر سال 2001، و هنگامی که امریکا راهبرد مبارزه علیه تروریسم را مطرح کرد به اوج خود رسید....

رویکردها و رهیافت های نظری جنگ نرم

دکتر علی‌محمد نائینی


جنگ نرم و بهره‌گیری از منابع قدرت نرم در بستر زندگی اجتماعی انسان از پیشینه و قدمت تاریخی برخوردار است. جنگ نرم به مثابه یک مفهوم نظری در چارچوب نظریه‌هایی همچون امنیت نرم، قدرت نرم، نافرمانی مدنی و... در دو دهه اخیر به‌ویژه پس از فروپاشی شوروی، مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. در واقع، رهیافت‌های نظری جنگ نرم در دو دهه اخیر شکل گرفته است. جنگ نرم "در مقام یک راهبرد" برای پیشبرد اهداف و اراده نظام سلطه، در مقابله با نظام‌هایِ معارضِ لیبرال‌دمکراسی به صورت خاص پس از جنگ سرد مطرح شد و مراکز فکری و کانون‌های تفکر غربی به ویژه امریکایی آن را تئوریزه کردند. از سوی دیگر، انقلاب اسلامی گفتمان نوینی را پدید آورده، بُعد نرم و فرهنگی آن بر سایر ابعاد ترجیح یافت، این بعد، منبع اصلی قدرت و رمز ماندگاری و نفوذ نظام شد و احتمال تکرار برخورد سخت با نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کرد. از این‌رو، دشمن با تغییر رویکرد خود یک "جنگ و مبارزۀ تمام‌عیار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی" را از آغاز دهه دوم انقلاب اسلامی آغاز کرد. بنابراین نقش انقلاب اسلامی در تغییر رویکرد جنگ سخت به جنگ نرم بسیار برجسته و مهم است. در این نوشتار به اختصار رویکردهای مختلف به جنگ نرم و رهیافت‌های نظری آن بررسی می‌شود. به طور کلی در مورد رویکردهای جنگ نرم و رهیافت‌های نظری آن، می‌توان گفت معادله قدرت، امنیت و تهدید در شرایط موجود تغییر یافته است. از آنجا که قدرت و امنیت رابطه متقابل دارند و نوع و ماهیت قدرت تغییر یافته، اشکال جدیدی از امنیت، تهدید و تعاملات امنیتی ظهور می‌یابد که نقطه اتصال و فصل مشترک رهیافت‌ها و  رویکردهای مختلف نظری به شمار می‌رود.
واژگان کلیدی: امنیت نرم، قدرت نرم، تهدید نرم، جنگ نرم.

Strategies of and Theoretical Approaches to Soft War

Dr. Ali Muhammad Naeeni

Soft war and utilization of soft power resources in the context of human social life has a long history. As a theoretical concept, soft war has been evaluated by scholars within the framework of such theories as soft security, soft power, civil disobedience, etc. during the last two decades, particularly after the collapse of the former Soviet Union. In fact, the theoretical approaches to soft war have been formed in the past two decades. As a strategy to help advance the goals and will of the hegemonic system in dealing with the political systems in conflict with liberal democracy, soft war was put forward principally after the Cold War and was theorized by the Western, especially, Americans, think tanks. On the other side, the Islamic Revolution created a new discourse the cultural and soft dimensions of which dominated its other features. This issue made the Islamic Revolution more powerful, helped it survive and weakened the possibility of repeating hard encounter with it. Hence, changing his approach, the enemy started ‘a full-fledged social, cultural and political battle as the second decade of the Islamic Revolution began. Thus, the Islamic Revolution strongly influenced the enemy’s decision to replace his hard approach with a soft one. This article briefly reviews various soft war strategies and theoretical approaches. In general, it can be said that, with regard to soft war strategies and theoretical approaches, power, security and threat balance has changed under the current conditions. Since power and security are interrelated, with any change in the type and nature of power, new forms of security, threat and security interaction emerge which are considered the joining point of strategies and theoretical approaches.
 Keywords: soft security ware, soft power, soft threat, soft war.

نگرشی بر جنگ نرم علیه حجاب؛ بسترها، ابزار و راهکارها

سیدمحمدجواد قربی


جنگ نرم و کارگزاران آن مترصد تأثیرگذاری بر ارزش‌ها و آداب و سنن بومی کشورهای هدف هستند و در این مسیر از هر ابزار و روشی برای تخریب و استحاله ارزش‌های بنیادین جوامع ارزشی و غیرهمسو بهره می‌گیرند. یکی از مشخصات و ارزش‌های مهم در جوامع ارزش‌مدار و دینی، فرهنگ و ارزش "حجاب و پوشش" اسلامی است که بر افزایش روحیه مقاومت و مجاهدت در برابر دشمنان تأثیر زیادی دارد. به همین دلیل، کارگزاران جنگ نرم تلاش دارند که حجاب و پوشش اسلامی را مورد هدف خود قرار دهند و با استحاله فرهنگ پوشش، به اهداف خویش دست یابند، زیرا مبارزه و جنگ‌های گذشتة نظام سلطه با کشورهای مسلمان نشان داده است که فرهنگ این کشورها سدی محکم در برابر خواسته‌های آنها به‌شمار می‌رود؛ از این رو، یکی از مهم‌ترین سمبل‌ها و نماد بومی و اسلامی کشورهای اسلامی، یعنی حجاب مورد هجوم آنها قرار گرفته است. بر این اساس، سؤال اصلی این مقاله عبارت است از این که به چه دلیل جنگ نرم علیه حجاب صورت می‌گیرد و راهکارهای مقابله با آسیب‌های پیش روی آن کدامند؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که از علت‌های اساسی شکل‌گیری جنگ نرم علیه حجاب و پوشش اسلامی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ حفظ کرامت زن، کاهش مفاسد اجتماعی، مشارکت در عرصه‌های فرهنگی، داشتن جامعه‌ای متعالی، مقابله با تهاجم فرهنگی غرب، جامعه‌پذیری همگن، تقویت بنیان خانواده، امنیت و آرامش روانی. کارگزاران جنگ نرم در این مسیر از ابزارهای متنوعی همچون محصولات فرهنگی و هنری، رسانه‌های ارتباط جمعی عمومی، مُدسازی، جنگ ادراکی و تصویرسازی بهره گرفته‌اند. در صورت موفقیت جنگ نرم و نظام سلطه در راستای تخریب حجاب، آثار منفی بسیاری همچون سقوط شخصیت زن، افزایش بی‌بندوباری، اختلالات روانی، اُفت تحصیلی و آموزشی، تزلزل در فعالیت‌های اقتصادی، مصرف‌گرایی فرهنگی و غیره به ثمر خواهد نشست که برای نظام اسلامی، آسیبی جدی خواهد بود.
واژگان کلیدی: جنگ نرم، حجاب، بدحجابی، ابزارها، پوشش اسلامی، مصرف‌گرایی فرهنگی، خانواده.

A Look into the Soft War against Hijab: Backgrounds, Tools and Solutions

Seyyed Mohammad Javad Qorbi

Soft war and its agents seek to influence the values and indigenous traditions of their target nations and, in doing so, they utilize every means and method to transform and devastate the fundamental values of the unfriendly, target communities. One of the important features and values  of religious communities is ‘the Islamic hijab and covering culture and value’, which has increasingly influenced the spirit of resistance and struggle against the enemies. Hence, the soft war agents attempt to attack the Islamic hijab and veiling and fulfill their goals by transforming the culture of veiling since the hegemonic system’s past wars against Muslim nations have proved that their Islamic culture is a strong obstacle to their wishes. Thus, hijab as one of the most significant, indigenous, Islamic symbols of Muslim nations has always been attacked by the hegemonic powers. Hence, the present article aims to answer this question: Why is a soft war waged against hijab and which mechanisms can help us cope with the resulting damages? The findings suggest that the main cause of waging a soft war against Islamic veiling is that this phenomenon can help women maintain their dignity and actively take part in cultural activities, reduce social evils, have a dignified society, confront the West’s cultural invasion, enjoy consistent socialization, strengthen the foundation of the family and have security and psychological tranquility. To fulfill their objectives, the soft war agents utilize various devices such as artistic and cultural products, mass media, fashion, perception war and imaging. If the hegemonic system’s soft war succeeds in devastating hijab, such negative consequence as descent of women’s character, an increase in licentiousness and mental disorders, educational decline, instability in economic activities, cultural consumerism, etc. will result, which, in turn, would seriously harm the Islamic system.
Keywords: soft war, hijab, violation of the Islamic dress code, tools, Islamic veiling, cultural consumerism, family.

مصادیق عملیات روانی در تاریخ معاصر ایران؛ مطالعه موردی فرقه دمکرات و بحران آذربایجان (1325-1324)

علی کالیراد، مهدی نوری

این تحقیق بر آن است تا تکنیک¬های عملیات روانی به‌کار گرفته شده توسط فرقه دمکرات آذربایجان در بازه زمانی سال¬های 25-1324را در زمان بحران آذربایجان واکاوی و بررسی کند. سؤال اصلی مقاله بر این اصل استوار است که فرقه دمکرات چگونه توانست در بازه زمانی کوتاه (با توجه به حمایت¬های اتحاد جماهیر شوروی سابق) نسبت به استقرار و تثبیت حکومت خودمختار در منطقه اقدام کند؟ به همین منظور فرضیه اصلی تحقیق به این¬صورت تدوین شد: فرقه دمکرات آذربایجان به منظور تحکیم حکومت خود در منطقه آذربایجان اقدام به انجام عملیات روانی بر مخاطبین خود(مردم منطقه) با توسل به تکنیک¬های متفاوت نموده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که فرقه دمکرات در فواصل زمانی مختلف (تشکیل فرقه دمکرات، تجزیه‌طلبی و تشکیل حکومت خودمختار) از تکنیک¬های مختلف عملیات روانی بهره¬ برده است، که از مهم‌ترین آن می¬توان به تکنیک¬های هراس‌افکنی، بازخورد سریع، نمادسازی، تاریخ‌سازی و مشروعیت/ مقبولیت‌سازی برای بیگانه اشاره کرد که با توسل به ابزارهای متداول آن زمان همچون رسانه و پخش اعلامیه اقداماتی مؤثر انجام داده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده، از این‌رو در جمع¬آوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق از روش کتابخانه¬ای و بررسی اسنادی بهره گرفته شده است.
واژگان‌کلیدی: عملیات روانی، تاریخ پهلوی، مشروعیت، بحران آذربایجان، فرقه دمکرات.

Instances of Psychological Operations in the Contemporary History of Iran A Case Study of the Democratic Party of Azerbaijan (1945 – 1946)

Ali Kalirad, Mahdi Nouri

This research work aims at exploring the psychological operations techniques utilized by the Democratic Party of Azerbaijan in the Azarbaijan crisis during the years 1945 – 1946. The main question is, ‘How did the Democratic Party manage to establish and consolidate a self-ruling system in the region in a short period of time (considering the supports of the former Soviet Union)?’ To answer this question, the following hypothesis was developed: To consolidate its ruling system in the Azarbaijan region, the Democratic Party conducted psychological operations against its target audience (the people of the region) using various techniques. The results suggest that the Democratic Party utilized various techniques of psychological operations at various intervals (establishment of the Democratic Party, following separatism and establishment of self-ruling government). The most important techniques they utilized were: scare-mongering, rapid feedback, symbolization, history fabrication and provision of legitimacy/acceptability for aliens which were practiced using the ordinary devices of the time including the media and leaflets. This is a descriptive-analytic study and the required data were collected from library sources and documents.
Keywords: psychological operations, history of the Pahlavi Dynasty, legitimacy, the Azarbaijan crisis, Democratic Party.

بررسي تأثير جمعيت اهل حق در امنيت استان كرمانشاه، رهیافت‌های نرم

مجتبی مهدیخانی


اهميت و ضرورت پرداختن به موضوع را، ابتدا بايد در تركيب جمعيتي و تنوع مذهبي (شيعه، سني و اهل حق) در استان كرمانشاه جست‌وجو کرد كه با هدف كسب شناخت و آگاهي از تأثير جمعيت اهل حق، بر امنيت استان كرمانشاه صورت پذيرفته است؛ زيرا در بین فِرَق مختلف مذهبي، وجود فرقة اهل حق (آیين‌ياري ـ يارستان) در اين استان به نوبه خود حائز اهميتی خاص است. جامعه اهل حق با حدود 13% از جمعيت كل استان، در شهرستان‌هاي دالاهو (كرند غرب) صحنه، كرمانشاه و 8 شهرستان ديگر پراكنده‌اند؛ به‌ويژه بخشي از آنان در مجاورت مرز كشور عراق سكونت دارند. از اين‌رو سؤال اصلي اين است كه: جمعيت اهل حق در استان كرمانشاه، چه تأثيري بر امنيت اين استان دارد؟ فرضية اصليِ پيشِ رو عبارت است از: وجود شهرستان دالاهو با اکثریت قاطع اهل حق و شهرستان صحنه با دارا بودن جمعیت قابل توجهی از این فرقه، به ترتیب در غرب و شرق استان کرمانشاه دارای تأثیراتی مهم و چشمگیر در امنیت این استان است. اين پژوهش، كاربردي و به روش توصيفي تحليلي تهيه شده و ابزار گردآوري اطلاعات كتابخانه‌اي و ميداني است. بر اين اساس ابتدا ويژگي‌هاي جمعيت اهل حق معرفي و بيان گرديده، سپس به تأثيرات امنيتي اين فرقه در محيط فرهنگي، اجتماعي استان كرمانشاه پرداخته شده است. مهم‌ترين دستاورد اين مقاله، شناخت گسترة فضايِ مكاني مورد بحث، احصاء عوامل تهديد و ناامني، شناخت نقاط قوت و ضعف و دست‌يابي به راه‌حل‌هاي منطقي و تعامل صحيح با جمعيت اهل حق و سرانجام تقويت هم‌گرايي و هم‌سويي بيشتر آنان با نظام است.
واژگان كليدی: امنيت، جمعيت، اهل حق، آیين ياري، دالاهو.

The Impact of the Ahl-e Haqq Sect on the Security of Kermanshah Province: Soft Strategies

Mojtaba Mahdikhani

The importance and urgency of addressing this issue need to be sought in the population composition and religious diversity (Shia, Sunni, and Ahl-e Haqq) of Kermanshah Province. Among various religious sects, the presence of Ahl-e Haq in this province is of particular importance. Having 13 % of the total population of the province, the followers of this sect are scattered in Dalaho (Kerend Gharb), Sahneh, Kermanshah and 8 other towns, and particularly some of them live in proximity to the Iraq border. Hence, the main question of the present study is: What is the impact of Ahl-e Haqq on the security of Kermanshah province? The hypothesis developed on the basis of this question is: With an overwhelming majority of Ahl-e Haqq adherents living in Dalaho located to the west of the province and a considerable number of them living in Sahneh located to the east of the province, the presence of Ahl-e Haqq in Kermanshah province has a dramatic impact on the security of this province. This is an applied research work carried out on the basis of the analytical-descriptive method. The research data were collected from library sources and field work. Hence, first, the demographic characteristics of Ahl-e Haqq are discussed and, then, the security impacts of this sect on the cultural and social environment of Kermanshah province are dealt with. Gaining an understanding of the spatial scope in question, identification of the threat and insecurity elements, recognition of strengths and weaknesses and finding logical mechanisms for proper interaction with Ahl-e Haqq followers and, ultimately, the enhancement of their convergence and alignment with the government are the main achievements of the present study.
Keywords: security, population, Ahl-e Haqq, Yari creed, Dalaho.

پاسداران بصیر در مقابله با جنگ نرم

منصوره بخشی


هدف این پژوهش، بررسی نقش بصیرت پاسداران در مقابله با جنگ نرم دشمن است تا از این طریق شاخصه‌های پاسداری با تأکید بر نقش بصیرت و آگاهی پاسداران در مقابله با جنگ نرم باز شناخته شود. در نگارش این مقاله ضمن بهره‌گیری از روش توصیف و تحلیل، داده‌های لازم از کتب و نشریات و سایر منابع گرد‌آوری شده است. باید پذیرفت که امروزه دشمن جبهه وسیعی را با بهره‌گیری از ابزارهای مؤثر و خطرناک و کارآمد علیه نظام اسلامی ایران به کار گرفته تا با هدف‌گیری اذهان و قلوب مردم و تضعیف ایمانشان و جایگزینی فرهنگ غربی به جای فرهنگ اسلامی ریشه‌های این انقلاب را بخشکاند. وحشتناک‌ترین خطری که جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، تضعیف ایمان مردم به انقلاب و بدبین کردن نسبت به فرهنگ اسلامی است. اصطلاح جنگ نرم که در سخنان رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) بارها به آن اشاره شده است مقوله‌ای جدید نیست بلکه در ادامه دیگر فرمایشات ایشان از قبیل تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی مطرح شده و اعم از آن است و لزوم توجه بیشتر پاسداران ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی را می‌طلبد. در این مقاله ابتدا شاخصه‌های مهم پاسداری برشمرده شده و در ادامه با توجه به اهمیت شاخصه بصیرت و آگاهی به عنوان مهم‌ترین سلاح پاسداران در مبارزه با جنگ نرم دشمن به طورجامع‌ به آن پرداخته شده است. همچنین رسالت دانشگاه جامع امام حسین(ع) در مقام مرکز پرورش پاسداران جوان مورد توجه قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: پاسداری، بصیرت، جنگ نرم.

Insightful Revolutionary Guards in Confronting the Soft War

Mansureh Bahkshi

The purpose of this study is to evaluate the role of the insightful revolutionary guards in confronting the soft war, which, in turn, can help us recognize the characteristics of insightful revolutionary guards with a focus on the role of the insight and awareness in confronting the soft war. This research has been conducted on the basis of the descriptive-analytical method and the required data have been collected from books, magazines and other sources. Today, it is evident that using various effective, dangerous tools, the enemy attempts, on a massive scale, to eradicate the Islamic Revolution by targeting the minds and hearts of Iranians, undermining their faith and replacing the Islamic culture with a Western culture. In fact, the most serious danger threatening the Islamic Republic is undermining people’s faith and making them cynical about the Islamic culture. The term ‘soft war’, repeatedly pointed out by the Supreme Leader, is not a new concept, but rather it is similar to other notions such as ‘cultural invasion’, ‘cultural attack’ and ‘cultural Nato’ previously mentioned by him, which are all intended to draw the attention of the revolutionary guards to values and Islamic culture. In this article, first, the significant characteristics the revolutionary guards are enumerated and, then, ‘insightfulness and awareness’, as the most important device the revolutionary guards need to confront the soft war, is extensively discussed. Also, the responsibility of Imam Hussein (a.s.) University in training young revolutionary guards has been dealt with.
Keywords: guardianship, insight, soft war.

عمليات رواني با تأكيد بر اسلام ستيزي و ايران هراسي در رسانه هاي برجسته غرب

بهنام رضاقلی‌زاده

هدف این مقاله بررسي گفتمان اسلام‌ستيزي و ايران‌هراسي در مطبوعات و رسانه‌هاي برجسته غرب است. رسانه‌هاي غربي اين ايده را تقويت كرده‌اند كه تناقض بسيار روشني بين اسلام و حقوق بشر وجود دارد. در اين رسانه‌ها، اسلام يك تهديد است و هرگونه نقشي از اسلام در فضاي سياسي، نامطلوب و غيرمنطقي توصيف مي‌شود؛ اما در مقابل، اسلام غربي‌شده، سكولار، ميانه‌رو و سازگار با دمكراسي غربي توسعه و ترويج داده مي‌شود. به اعتقاد بسياري از انديشمندان ارتباطات، اخبار مربوط به جوامع اسلامي، اغلب اخباري بد هستند كه مطالبي از جمله خشونت، گروگا‌ن‌گيري، سرقت، جنگ و كشمكش را شامل مي‌شوند. به دليل ناكامي غرب در نبرد نظامي و براندازي جمهوري اسلامي، الگوی تعارض‌جویانه غرب طی سال‌های اخیر، دچار تحول شده و پروژه ايران‌هراسي در دستور کار قرار گرفته که طي زمان، ابعاد گسترده رسانه‌ای و دیپلماسی به خود گرفته است. از مصاديق عمليات رواني غرب عليه جمهوري اسلامي ايران مي‌توان به موارد نقض حقوق بشر، برنامه هسته‌اي نظامي، حمايت از تروريسم، ادعای دخالت ايران در امور داخلي ديگر كشورها و ... اشاره كرد كه در اين مقاله با رویکرد تحلیلی مورد بحث و كنكاش قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی: اقناع و عملیات ‌روانی، برجسته‌سازي اخبار، اسلام‌ستيزي، ايران‌هراسي، رسانه‌هاي غربی.

Psychological Operations with a Focus on Anti-Islamism and Iranophobia in the Prominent Media of the West

Behnam Rezaqolizadeh

This paper aims to evaluate ‘the anti-Islamism and Iranophobia discourse’ in the outstanding Western newspapers and media. The Western media have highlighted the point that there is a clear conflict between Islam and human rights. In these media, Islam is introduced as a threat and any political function of Islam is considered undesirable and irrational. On the contrary, the Westernized, secular and moderate Islam compatible with the Western democracy is promoted and advanced by them. According to many communications scholars, in the Western media, the news related to Muslim nations is often bad news including such issues as violence, hostage taking, robbery, war and conflict. Due to the failure of the West in military campaign and their inability to overthrow the Islamic Republic, they have transformed their confrontation pattern in recent years and have been focused on ‘the Iranophobia project’ which has assumed widespread media and diplomacy flavor over time. Cases of human rights violation, military nuclear program, support for terrorism, Iran's alleged involvement in the internal affairs of other countries, etc. are some examples of the West’s psychological operations against the Islamic Republic of Iran, which are analytically examined and discussed in this paper.
Keywords: persuasion and psychological operations, highlighting news, anti-Islamism, Iranophobia, Western media.

بررسی تأثیر پیام بر شکل گیری نگرش (مطالعه موردی انتخابات سال 1388)

دکتر احمد ایزدی طامه، علی ایزدی


انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و وقایع پیرامون آن از پیچیدگی‌ها و در عین حال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نیاز به بررسی‌ها و ارزیابی‌های مختلفی دارد؛ از این‌رو، طرح حاضر به منظور پاسخ‌گویی به این سؤال‌ها انجام گرفته است: 1- تأثیر پیام بر شکل‌گیری نگرش در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 چقدر بوده است؟ 2- راه‌کارهای مقابله با تأثیر پیام بر شکل‌گیری نگرش کدامند؟ برای پاسخ به سؤال نخست، تأثیر پیام بر شکل‌گیری نگرش معترضین در چارچوب ابعاد سه‌گانه شناختی، عاطفی و رفتاری مورد بررسی قرار گرفت و برای پاسخ به سؤال دوم، راه‌کارهای مقابله سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به منظور مقابله با تأثیر مخرب پیام بر شکل‌گیری نگرش بررسی شد. پژوهش حاضر با توجه به موضوع و اهداف آن جز تحقیقات کاربردی و از حیث روش تحقیق توصیفی پیمایشی به‌شمار می‌رود. نتايج تحقيق نشان داد که بر اساس ارزيابي پاسخ‌دهندگان، در مجموع میزان تأثیر پیام بر شکل‌گیری ابعاد سه‌گانه نگرش (شناختی، عاطفی و رفتاری) معترضین، با میانگین 3.94، بالاتر از حد متوسط و در سطح اطمینان 99 درصد معنادار است، همچنین نتایج آزمون t وابسته نشان داد که در زمینه راهکارهای مقابله‌ای میزان تأثیر بعد نرم‌افزاری با میانگین 4.10، بالاتر از حد متوسط و در سطح اطمینان 99 درصد معنادار می‌باشد. ولی در بعد سخت‌افزاری با میانگین 3.17 کمی بالاتر از حد متوسط می‌باشد که در سطح اطمینان 95 درصد معنا‌دار نمی‌باشد.
واژگان کلیدی: شبکه‌های ماهواره‌ای، نگرش، راه‌کارهای مقابله، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، انتخابات.

An Evaluation of Message Impact on Attitude Formation (A Case Study of 2009 Elections)

Dr. Ahmad Izadi Tameh, Ali Izadi

2009 presidential elections and the events surrounding it involve many complications and, yet, are important enough to be reviewed and evaluated repeatedly. Hence, the present study intends to answer the following questions: 1) To what extent did impact message on attitude formation affect the 2009 presidential elections?, 2) Which strategies neutralize message impact on attitude formation? To answer the first question, first, message impact on the shaping of the attitudes of the protesters was examined from cognitive, affective and behavioral perspectives and to answer the second question, the hard and soft strategies required to neutralize the devastating impact of message on the shaping of the attitudes were addressed. The present study is an applied research work and was carried out using the descriptive survey method. The results showed that, based on the respondents’ evaluation, the magnitude of message impact on the formation of the three dimensions of the protesters’ attitudes (cognitive, affective and behavioral), with a mean of 3.94, was above the average and significant at 99% confidence level. Also, the results of the dependent t-test indicated that, with regard to confrontation strategies, the impact of the soft dimension, with a mean of 4.10, was above the average and significant at 95% confidence level. However, the impact of the hard dimension, with a mean of 3.17, was slightly above the average and not significant at 95% confidence level.
Keywords: satellite networks, attitude, confrontation strategies, hardware, software, elections.

خاستگاه و ماهيت فرقه انحرافي شيطان پرستي

مصطفی پیرعلی

فرقه‌گرايی و گرايش به فرقه‌های گوناگون در دوران معاصر به پديده‌ای مهم تبديل شده است. اين موضوع نه تنها محور تحقيقات برخي از دين‌پژوهان قرار گرفته، بلكه از جهت پيوند ناگسستنی با عرصه‌هايی از حيات اجتماعی و زندگی جمعی افراد، نظر بسياری از جامعه‌شناسان را نيز به خود معطوف ساخته است. به ويژه آنكه تعاليم ناشی از فعاليت‌های مكاتب نوپديد دينی و فرقه‌های مختلف، مروج ارزش‌ها، هنجارها و كنش‌هايی است كه در بسياری موارد در تضاد با ارزش‌ها و هنجارهای حاكم بر جامعه قرار می‌گیرد. اگر چه آسيب‌ها و پيامدهای ناشی از فعاليت‌ اكثر فرقه‌ها از نظر ابعاد اجتماعی و امنيتی چندان مورد اعتنا قرار نگرفته‌اند، اما برخي از اين گروه‌ها به دليل آنكه به طور مستقيم ارزش‌هاي اخلاقی و انسانی را نشانه گرفته و امنيت اجتماعی را خدشه‌دار می‌سازند، شايسته توجه بيشتر می‌باشند.
واژگان کلیدی: امنيت، فرقه، مکاتب نوپدید دینی، شیطان‌پرستی، صهیونیسم.

The origin and nature of the deviant Satanism

Mustafa Pirali

Sectarianism and adherence to various sects has become an important phenomenon in modern age. This issue has attracted not only the theologians but also a large number of sociologists due to the existence of a strong relationship between this issue and some areas of social and collective life. Particularly, the teachings resulting from the activities of the newly-established religious schools and various sects promote values, norms and practices that, in many cases, are in conflict with the values and norms governing human communities. Although the damages and consequences of the activities of most sects have not been seriously addressed from social and security perspectives, some of these groups need to be given considerable attention since they directly target ethical and humanitarian values and mar social security.
Keywords: security, sect, newly-established religious schools, Satanism, Zionism.

گزارش: کارگاه تربیت مربی جنگ نرم اساتید بسیجی دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران

گروه تحقیق و پژوهش فصلنامه عملیات روانی


ظهور انقلاب اسلامی، نظام سرمست از پیروزی لیبرال‌دمکراسی در غرب را با چالش جدی مواجه ساخت. غرب برای برون‌رفت از شکست‌های احتمالی خود حجم وسیعی از سه طیف تهدیدات نظامی، امنیتی و فرهنگی را علیه جهان اسلام به‌ویژه انقلاب اسلامی طراحی و اجرا نمود. جنگ نرم گسترده‌ترین تلاشی است که غرب علیه ملت ایران و انقلاب اسلامي در چارچوب طرح‌های مختلف سیاسي، امنیتی، اقتصادی و... به اجرا گذاشته است. از جنگ نرم تعاریفی مختلف عرضه شده است. تفاوت بسیار بین جنگ نرم و دیگر مقوله‌های مطرح وجود دارد. جنگ نرم نه قدرت نرم است نه عملیات روانی، بلکه پدیده‌ای پیچیده و بسیار فراتر از موارد یاد شده است. برای مقابله با این پدیده باید الگو و راهکارهای فراگیر و همه‌جانبه ارائه کرد؛ البته ظرفیت پرداختن به این مقوله نیز در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.

اخبار عملیات روانی و جنگ نرم

هادی خداکرمی

تیتر اخبار:

1- آمار تکان‌دهنده از شبکه‌های ماهواره‌ای
2- اذعان ناتو به غیرقانونی بودن حمله سایبری به ایران
3- تخریب لوازم‌التحریر اسلامی- ایرانی توسط دویچه‌وله
4- روایت‌های جعلی از تشیع زیر سایه انگلیس و امریکا

معرفی کتاب: قدرت نرم، دین و امنیت

محمدحسین زمانی

ويراستاران: رابرت سايپل و دنيس هوور
مترجم: عليرضا کوهکن
مقدمه: اصغر افتخاري
ناشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 296 ص
معرفی: محمدحسین زمانی

Skip Navigation Links